Hverdagen

LIDT OM HVERDAGEN

Børnehaven åbner mandag til torsdag kl. 6.15 og fredag kl. 6.30

  • Mellem kl. 7.30 og 8.00 åbner vi den anden stue
  • pædagogiske tiltag  sker hele dagen i aktiviteter, leg og rutinesituationer
  • vores pædagogiske tiltag omfatter alle læreplans emner, som er beskrevet i vores nye styrkende læreplan
  • Ca. kl. 9.00 tilbydes børnene et mellemmåltid (se frugtordningen).
  • Ca. kl. 12.00 spiser vi madpakker, hvorefter vi for det meste hviler (Mindfuldness)
  •  Derefter inddrager vi tit legepladsen som lege og læringsmiljø
  • kl. 14.00 tilbydes et mellemmåltid.
  • Sidst på dagen, når der ikke er så mange børn tilbage samler vi børnene i en stue.