Forældresamarbejde

FORÆLDRESAMARBEJDE

 

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer som forældre, hvor tillid og tryghed er nøgleordene.

Et godt samarbejde bygger bl.a. på gensidig respekt. Vi ønsker derfor, at rammerne for en åben dialog er til stede. Gensidig information vedr. barnet, er vigtig for trivsel i hverdagen. Som forældre er I altid velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål, ris eller ros. Vi vil naturligvis også henvende os til jer, hvis vi finder det nødvendigt med en snak om jeres barns trivsel.

Når barnet har været i børnehaven i ca. 3 måneder, tilbydes I en samtale, hvor vi vil snakke om barnets start, trivsel, kammerater og sproglige udvikling mv. Her gennemgår vi sammen med jer barnets kompetencehjul.

Derudover tilbyder vi hvert år en forældresamtale i efteråret for de kommende skolebørn efter vi har lavet SPU (skoleparathedsundersøgelse) og kompetencehjulet.

I kan, som forældre, altid bede om en samtale, hvis I har behov for det, ligesom personalet vil henvende sig, hvis en samtale er nødvendig.

Vi har et årligt forældremøde og ca. hvert 2. år har vi en legepladsdag. Vi har en sommerfest og et julearrangement hvert år, hvor børn, forældre og personale kan hygge sig sammen under afslappede forhold.