Skolestart

Skolestart

Vi forbereder børn til at blive livsparat og får de bedste betingelser til indlæring i hele børnehaveperioden. I hele børnehavetiden arbejder vi i  hverdag og i vores fordybelsesgrupper med aktiviteter der skaber en passende udfordring for den pågældende gruppe, så hvert barn udvikler sig, så godt det kan.

 I efterår tilbyder vi samtaler til alle kommende skolebørns forældre. I denne samtale, snakker vi om udvikling af jeres barn og hvordan I som forældrene kan støtte barnet for at hjælpe dem til en god skolestart.

Hvis I ønsker en skoleudsættelse for jeres barn, holder vi en samtale og i kan søge om det indtil november.

I marts måned holder vi overleveringssamtaler med de valgte skoler

De fleste børn starter den 1. april i glidende overgang og forældregruppen organiserer skolebørns afslutning med en fælles buffet den sidste børnehavedag i marts.