GLO og corona

Bilag
Skrivelse fra direktør Michael Petterson