ICDP "projekt glade børn

PROJEKT ”GLADE BØRN” ICDP

Vi var fra 2011- 2014 en del af projektet ” glade børn” som var søsat af sundhedsministeriet.   ICDP principper  er rigtig god til at hjælpe familier som synes små ting/problemer lige pludselig kommer til at fylde rigtig meget. Eks. Sengetider, søvn, konflikter, mad, spisetider osv. Vi har uddannet to vejleder (Grethe og Annie) som har givet deres viden videre til hele personalegruppen. 

 Vi arbejder sammen med forældrene løsnings orienteret og sætte sammen med jer  fokus  på"stjernestunder" og jeres og børns ressourcer.

8 samspilstema fra ICDP

  1. Vis positive følelser, vis at du er glade for barnet
  2. Følg barnets initiativ
  3. Tal med dit barn om de tingdet er optaget af
  4. Vis anerkendelse og ros dit barnfor det, barnet kan
  5. Hjælp dit barn med at lære at være opmærksom
  6. Giv mening til dit barns oplevelser
  7. Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med dit barn
  8. Hjælp dit barn med at kontrollere sig selv, ved at sætte positive grænser for det på en positiv m