Faglige rådgivning

FAGLIGE RÅDGIVNING

 

Ud over de spørgsmål som kan opstå i de daglige rutiner, kan vi yderligere tilbyde jer faglig bistand, hvis I skulle have brug for råd og hjælp til at løse et problem vedr. jeres barns trivsel.

Der kan ligeledes fra vores side være ting, som vi i samarbejde med jer gerne vil have andre fagpersoner inddraget i, af hensyn til barnets udvikling.

Vores baggrund og viden er indenfor det pædagogiske område, men vi har kontakt til andre fagpersoner som vi kan medinddrage, eks:

  • pædagogisk konsulent
  • sundhedsplejerske
  • talepædagog
  • sagsbehandler
  • psykolog
  • fysioterapeut
  • familiecentret
  • m.m.

Vi håber, at vi i gensidig tillid hver kan bidrage med vores indsigt og omsorg for barnet, så det altid er i optimal udvikling og at ingen af os er tilbageholdende, hvis vi oplever at et barn mistrives.

Jo hurtigere vi reagerer, jo hurtigere vil barnet få den hjælp/støtte, som det har brug for.