Procedurer for- og eftermiddagsmad

Procedurer vedr. for- og eftermiddagsmad i Vonsild Børnehus

Forældrebestyrelsen har valgt at oprette en frugtordning. Frugtordning dækker 2 mellemmåltider om dagen.

Mellemmåltiderne består af f.eks. tykmælk, frisk frugt, brød, pasta, grød mv.

For jeres børn er det utrolig vigtig, at det må deltage ved frugtordning.

Frugtordning hjælper dit barn at udvikle sunde vaner, at være en del af det sociale liv ved spisning og føler sig integreret i gruppen.

Betaling foregår via netbank på følgende konto 3733 0950001785

Retningslinjer

·        Frugtordningen koster 400 kr. pr halv år og skal bliver betalt den 1.4. og den 1.10. i året

·        Børnene de starter i børnehaven på andre datoer betaler pr måned 67 kr. indtil den 1.4. eller 1.10.

·        Indbetaling gælder for et halvt år. Pengene bliver ikke betalt tilbage, hvis barnet stopper i børnehaven.

·        To fra forældregruppen skal have fuldmagten til kontoen

Opgavefordeling

Opgaver afdelingsleder

·        Første information om frugtordning til nye forældre, afklaring  om de ønsker at deltage

·        Sende til- og afmeldinger  hen til kasserer

Opgaver kasserer (forældre)

·        Hente kvitteringer regelmæssig fra institutionen

·        Betale regninger

·        Opfordre forældrene til at betale

·        Sende en gang pr begyndelsen i kvartal regneark hen til afdelingslederen og bestyrelsens formand, så det kan justeres, hvis indtægter og udgifter er ikke i balancen.

·        Fremlægge regnskab, det viser indtægter og udgifter på det årlige forældremøde i efterår